Proverbe Haitien

Click on a button to choose list view or grid view.

Proverbe d'aujourd'hui par Gregory FLEURY : KABRIT plizyè mèt mouri nan KÒD. || Envoyez nous vos proverbes CREOLE en utilisant le button MESSAGE a l'interieur de l'application PROVERBE HAITIEN."

Proverbe Creole#1

Bat chen an tann mèt li.

Proverbe Creole#2

Twò prese pa fè jou LOUVRI.

Proverbe Creole#3

Chat konnen rat konnen barik mayi an rete la

Proverbe Creole#4

Pa fè foli pou tenten,pou tenten pa pasew nan tenten.

Proverbe Creole#5

Lèw wè yon zo nan gran chimen se vyann kite sou li

Proverbe Creole#6

Rayi chen an di danl blan

Proverbe Creole#7

Lèw krache anlè li tonbe sou pwent nenw

Proverbe Creole#8

Kochon mawon konn sou ki bwa poul grate kòl

Proverbe Creole#9

Lè vant chat plen, ke rat anmè

Proverbe Creole#10

Lèw domi ak chen ou leve ak pis

Proverbe Creole#11

Mache sou piga'w pouw pa pile, siw te konnen.

Proverbe Creole#12

Chemen bezwen pa janm long

Proverbe Creole#13

Jan ou vini,konsa yo resevwa'w .

Proverbe Creole#14

Lagè avèti,pa tiye kokobe

Proverbe Creole#15

Nan lanmò Kodenn,Poul pa ri.

Proverbe Creole#16

Bèl zèb pap fèm mare bèt mwen sou tèt falèz

Proverbe Creole#16

Fanm se kajou, pli li vye, plis li bon.

Proverbe Creole#17

Lè bab kamarad ou pran dife, mete paw ala tranp

Proverbe Creole#18

Se lè pa BON pala, pou kon'n pa bon te BON.

Proverbe Creole#19

Evite miyò pase mande padon

Proverbe Creole#20

Chwal kap bourike nan savann pa mennen mèt li lwen.

Proverbe Creole#21

Lawouze fè banda tout tan solèy poko leve

Proverbe Creole#22

Siw renmen grenn nan fòw renmen po an.

Proverbe Creole#23

De je kontre manti kaba

Proverbe Creole#24

Grangou se mizè, vant plen se traka.

Proverbe Creole#25

Jan CHAT mache, se pa konsal kenbe RAT.

Proverbe Creole#26

Fòw konn pèdi pou ka genyen.

Proverbe Creole#27

TONMTONM gen grenn, BENFEFIS pou RAT.

Proverbe Creole#28

Balènn pa limen pou mete'l anba tab.

Proverbe Creole#29

Komisyonè fè pyew poze men'l pa fè kèw kontan.

Proverbe Creole#30

Domi kay pè mouri san batize.

Proverbe Creole#31

Bèf di li gro men'l pa konn valè'l.

Proverbe Creole#31

Tout abèy jalou pou sirol.

Proverbe Creole#32

Bèf ki gen ke pa janbe dife.

Proverbe Creole#33

Depi CHEN jape fòk parèy li reponn.

Proverbe Creole#34

Depi zeklè file loray gronde.

Proverbe Creole#35

Lougarou nan mitan fanmi mal pou kenbe.

Proverbe Creole#36

Ti bèf dosil bwè pi bon lèt.

Proverbe Creole#37

Chimen bouton se chimen maleng.

Proverbe Creole#38

Twòp grate kreve KWI.

Proverbe Creole#39

Chen ki renmen fouye FATRA koupe NENL nan moso boutèy.

Proverbe Creole#40

Lè jew trop kale, Tè tonbe ladann.

Proverbe Creole#41

Manje kwit pagen mèt.

Proverbe Creole#42

Sa pòv genyen se lil pote nan mache.

Proverbe Creole#42

Se anvi bay ki bay.

Proverbe Creole#43

Konn li pa vle di LESPRI pou sa.

Proverbe Creole#43

Pa janm koupe dwèt kap bawou manje.

Proverbe Creole#44

Lè bab kamarad ou pra DIFE mete pa ou ala tranp.

Proverbe Creole#45

Lafimen pa janm leve san dife .

Proverbe Creole#46

Komisyon pa chay.

Proverbe Creole#47

Pitit se richès malere.

Proverbe Creole#48

San se SAN, dlo se DLO.

Proverbe Creole#49

Pitit se baton vyeyès.

Proverbe Creole#50

Tanbou bat nan raje, men se lakay li vin danse.

Proverbe Creole#49

Lougawou ki manje pitit ou se premye moun ki edew KRIYE.

Proverbe Creole#50

Toutan tèt poko koupe, li espere pote chapo